Ingyenes szállítás 12000 Ft-tól Kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben a webáruház ( Adatkezelő) tájékoztatja a vásárlóit,és látogatóit (a továbbiakban mint Felhasználókat) az általa kezelt személyes adatokról, 

a személyes adatok kezeléséről,elveiről,gyakorlatáról,rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás 

birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa. 

A Felhasználó nyilatkozik, hogy a webáruház, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg.

Az adatkezelő: Fülöp Gábor

A szolgáltató neve: Mandatarius Bt

A szolgáltató székhelye: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 18.IV/14.

A szolgáltató email címe: hello@enyxa.hu

Cégjegyzékszáma: 04-06-008602

Adószáma: 22384115-2-04

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszáma: 10102615-59440800-01000003

Képviselő:Fülöp Gábor

E-mail: hello@enyxa.hu

Weboldal: www.enyxa. https://shop.enyxa.eu/

-Adatkezelő tárhely-szolgáltató:

Tárhelyszolgáltató neve: Infotipp Rendszerház Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 1212 Budapest, Maros u. 32.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@infotipp.hu

Tárhelyszolgáltató weboldala: https://www.infotipp.hu/

Az adatkezelés módjai:

-Kapcsolatfelvétel a webáruház felületén online vásárlókkal

A kezelt adatok köre

-a webáruház felületén online vásárlók: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja

-webáruház felületén vásárlók : az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

-a szolgáltatást (pl.tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 Az adatkezelés célja

-regisztrációkor ill. megrendeléskor a Felhasználó által megadott adatokat a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, valamint a következő célokra használja fel:

-online vásárlás esetében: a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések,vásárlások,reklamációk intézése. 

 Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Adattovábbítás

-a webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki, 

kivéve azt az esetet, amikor a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások teljesítése érdekében az Adatkezelő alvállalkozó közreműködését (például futárszolgálat) veszi igénybe.

Jelen szerződés teljesítése érdekében közreműködő alvállalkozók az Adatkezelőtől kapott adatokat nem jogosultak további személyek részére továbbadni. 

Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használhatják.

hírlevélre (online) regisztrálók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki.

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Szállítás:

Webshippy Kft

Ezred utca 2. (B2/13/1)

1044 Budapest, MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 1 99 88 099

Nyitvatartás: H-P 9:00-17:00

GLS General
Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351
Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS
Európa utca 2.
 E-mail cím: info@gls-hungary.com

Az adatfeldolgozók semmilyen személyes adat továbbítására nem jogosultak.

Az adatkezelés időtartama

-webáruházban online vásárlók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat addig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.

-a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.

Az adatok javítása, módosítása, törlése

-a webáruház felületén online vásárlók esetében: regisztrált Felhasználóink az általuk megadott adatokat a webáruházban meglévő saját Felhasználói fiókjukba belépve bármikor javíthatják, módosíthatják. 

A Felhasználó személyes adatainak törlését e-mailben kérheti. 

Az Adatkezelő a kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül teljesíti.

Azon felhasználóink, akik webáruházunkban regisztráció nélkül vásároltak, saját személyes adataik javítását, módosítását, törlését telefonon,illetve e-mailben kezdeményezhetik.

Az Adatkezelő a javítási, módosítási, illetve törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül teljesíti.  

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén található meg.

Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az Enyxa fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot  módosítsa. Bármely változás attól az időponttól hatályos, amikor az az oldalon megjelenik. A változtatásokról az Adatkezelő értesítést nem küld, de az Adatvédelmi Nyilatkozat fejlécében közöljük az utolsó módosítás, frissítés dátumát.

A felhasználók a webáruház szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadják a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben kell eljuttatni, amire az érintett 5 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók  kérhetik adataik módosítását, javítását, törlését.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

“5. 2016. február 15-től elérhető az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére jött létre.

Az ODR platform a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.”

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium területileg illetékes hivatalához.

Logo
Termékek összehasonlítása
  • Total (0)
Összehasonlítás
0